Ürünler

Magnetik Partikül Çatlak Kontrol Cihazları

Magnetik Partikül Çatlak Kontrol Cihazları

Manyetik partikül çatlak kontrol yöntemi, ferromagnetik malzemelerdeki yüzey ve yüzeyin hemen altındaki hataların belirlenmesinde kullanılan yöntemdir.

Girdap Akımları Test Sistemleri

Girdap Akımları Test Sistemleri

Girdap akımı test yöntemi, temel olarak iletken malzemelerin incelenmesinin esası olan elektromanyetizmaya dayanmaktadır. Girdap akımları elektromanyetik indüksiyon denilen proses doğrultusunda elde edilir.

Akustik Rezonans Test Sistemleri

Akustik Rezonans Test Sistemleri

Akustik rezonans testi, çok çeşitli parçalara hızlı ve ucuz test imkânı sağlayan bir yöntemdir. Test parçasına uygun bir uyarı verildiğinde, belirli karakteristik modlarda ve frekanslarda titreşir. Bu titreşimler parçanın kendine ait bir özelliğidir.

Ultrasonik Test Sistemleri

Ultrasonik Test Sistemleri

Ultrasonik muayene yöntemi, prob tarafından malzeme içerisine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgalarının bir süreksizliğe çarptığında proba yansıması prensibine dayanmaktadır.

Demagnetizasyon Sistemleri

Demagnetizasyon Sistemleri

Ferromagnetik malzemeler manyetik alan kesildikten sonra da üzerilerinde kalıcı bir manyetik alan taşırlar. Bu durum parçanın daha sonraki göreceği işlemlerde olumsuz etkiler yaratır.

Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri

Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri

Tahribatsız malzeme muayenesinde test parametrelerin ayarlanmasında ve kontrolünde tercih edilen test yöntemine özel test ekipmanları kullanmaktadır. Seçilen test yöntemine ait çeşitli aksesuar ve sarf malzemeleri de bulunmaktadır.

Referanslar